Orari i provimeve, sesioni i vjeshtës, Cikli I, Viti Akademik 2022-2023

Departamenti i Biologjisë
Bachelor në Biologji.pdf 04.08.2023
Bachelor në Shkenca Natyrore dhe Mjedisore.pdf 04.08.2023
Departamenti i Bioteknologjisë
Bachelor në Bioteknologji.pdf 09.08.2023
Departamenti i Fizikës
Bachelor në Fizikë.pdf 04.08.2023
Departamenti i Informatikës
Bachelor në Informatikë.pdf 04.08.2023
Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi.pdf 04.08.2023
Departamenti i Kimisë
Bachelor në Kimi.pdf 04.08.2023
Departamenti i Kimisë Industriale
Bachelor në Kimi dhe Teknologji Ushqimore.pdf 04.08.2023
Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore.pdf 04.08.2023
Departamenti i Matematikës
Bachelor në Matematikë.pdf 04.08.2023
Departamenti i Matematikës së Aplikuar
Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike.pdf 04.08.2023

Të ngjashme

...