Shpallet fituesi per per personel akademik ne Informatike Grupi mësimor "Sistemet në shërbim të qeverisjes"

Fitues per pozicionin e punes per personel akademik ne Informatike Grupi mësimor "Sistemet në shërbim të qeverisjes"  me Vendim te Rektorit  nr. 220 datë26.11.2021, shpallet fituese Znj. Malvina Halilaj.

Të ngjashme

...