Vendim Nr. 4, "Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës."

Vendim Nr.4
Vendim nr 4.pdf 01.12.2021

Të ngjashme

...