Dr. Ervin Kafexhiu

Nga viti 2020 –   Lektor në Departamentin e Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti Tiranës.

2013 – 2018       Studiues Kërkimore (Postdoc) në Institutin Max-Planck të Fizikës Bërthamore, Heidelberg, Gjermani.

2009 – 2013       Doktorrant në Universitetin e Heidelbergut dhe Institutin Max-Planck të Fizikës Berthamore, Heidelberg, Gjermani.

2008 – 2009       Asistent Mësimdhënie në Departamentin e Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti Tiranës.

2007 – 2008       Diplomë (pre-PhD) në Fizikën Teorike të Energjive të Larta në Qëndrën Ndërkombëtare të Fizikës Teorike (ICTP), Trieste, Itali.

2006 – 2007       Asistent Mësimdhënie në Departamentin e Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti Tiranës.

2001 – 2006       Bachelor + Diploma (3+2 vite) në Departamentin e Fizikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti Tiranës.

 • Fizikë Grimcash
 • Astrofizikë dhe Astrofizikë Grimcash
 • Shkenca e Universit
 • Plotësime në Fizikë II

Fusha e ekspertizës: 

 • Astrofizikë e Energjive të Larta, 
 • Astrofizikë Grimcash dhe Astrofizikë Bërthamore,
 • Bashkëveprimet Hadronike.

 

Fushat e interesit kerkimorë:

 • Astrofizika Grimcave (Fizika dhe Astrofizika e energjive të larta),
 •  Kozmologjia e Universit të hershëm,
 • Fizika Llogaritëse (duke futur simulimet fizike, procesim sinjali dhe imazhi, “machine learning”, etj…),
 • Informacioni Kuantik dhe Kompjuteri Kuantik.